Metaller

Metall är väl det man förknippar smeden med. Då talar främst om järn men smeden kan jobba iandra metaller också. Inom metallhantverket använder vi ju en mängd andra metaller utöver järn. I denna kategorin beskrivers en del av de vanligast förekommande metallerna.

Wikipedia definierar metall så här:

En metall är ett grundämne eller en legering med metalliska egenskaper, till exempel hög ledningsförmåga för elektricitet och för värme, formbarhet, i allmänhet hög densitet och metallglans. Några viktiga och välkända metaller är aluminiumblyguldjärn,kopparplatinasilvertenn och zink. Metall har haft stor betydelse i människans historia, vilket återspeglas i namn på epoker som bronsåldern och järnåldern.

Avdelningen metaller med innehåll är under omarbetning och översyn med avseende på bristande källhänvisningar och kopiering av visst material.

Annons

Möbler från Svenssons i Lammhult

Annons

Design och inredning från Lagerhaus