OBS
 • Lack of access rights - File 'http:/track.adtraction.com/t/t'
 • Lack of access rights - File 'http:/track.adtraction.com/t/t'
 • Lack of access rights - File 'http:/track.adtraction.com/t/t'
 • Lack of access rights - File 'http:/track.adtraction.com/t/t'
Fel
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0007_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0002_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0003_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0005_thumb.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0007_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0007_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0002_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0003_thumb_3.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0005_thumb.jpg
 • JFile: :copy: Kan inte hitta eller läsa filen: $http://www.sangbergkonstsmide.se/images/stories/RepareraMssing_DD14/20081219_Massing_0007_thumb_3.jpg

Reparera och renovera

Byggnadsvår och reparationReparera eller renovera smide och metall är tacksamt och denna kategori innehåller olika artiklar om reparationer och renoveringar. Alla möjliga metaller som, järn, mässing, koppar, tenn och rostfritt stål lagas med olika metoder. Nitning, svets, löda och ibland lim används för att återställa ett metallkonstverk eller konstsmide. Ljusstake, lampa, skål, räcke, staket och liknande metallhantverk repareras med lämpliga metoder och återvinns till ett längre liv.

 

Jobbar man med bebyggelseantikvariska metoder kommer gamla kunskaper om ytbehandlingar, metoder och utförande väl till användning. En gammal fastgihet, ett hus eller inredningen i ett äldre hus bör renoveras enligt antvikvariska metoder. Byggnadsvård innefattar givetvis även smide och smideskonsten som finns på och i byggnaden. Tyvärr ser man fortfarande att man ibland tar "genvägar" och köper halvfabrikat av smide som fult svetsas ihop och målas med moderna färger. Inte ofta passar det med sådant i en vacker kyrka eller fastighet från tidigare 1900 talet eller äldre!

Ytbehandling av koppar och dess legeringar - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Användarbetyg:  / 1
Träffar: 4028
Skriv ut

Slipning

Slipning med slipband eller skivor med bundet slipmedel tillämpas ofta före polering och eventuell metallisering. För formvaror är i regel kornstorlekarna 180-220 tillräckligt grova att starta med, medan för smidda detaljer 80-100 kan vara lämpliga. Skivhastighet 20-25 m/s.
Det förekommer även produkter med enbart slipad yta. Man kan framställa ytor med olika mönster från grovt linjärt till fin satin genom att slipa på olika sätt, borsta med t ex metall eller fiberborstar eller blästra. Metoderna bereder inga svårigheter. De erhållna ytorna bör så snabbt som möjligt missfärgningsskyddas med t ex vax eller klarlack, om de ej skall behandlas vidare.

Polering

Man använder lämpligen sisal-, tyg eller filtskivor med obundet polermedel, t ex pimpsten, trippel, järnoxid, wienerkalk. Medlet tillförs vanligen i flytande, ibland även i fast form. Polermedlets sammanhållande ingredienser måste vara lätta att avlägsna före ytbehandlingen. Skivans periferihastighet är 20-45 m/s, de högre hastigheterna för högre glans. Trumling i lämpligt polermedel förekommer även.

Putsning

För rengöring av måttligt missfärgade föremål finns i handeln putsmedel i fast eller flytande form eller som putsvadd. Den rengöring som medlen ger är ofta en följd av en kombination av mekanisk polering och kemisk upp lösning. Man bör observera att en del medel är ammoniakhaltiga; med tanke på risken för spänningskorrosion bör man vara noga med att avlägsna alla rester av medlen från mässingsföremål. Man kan även avlägsna svag missfärgning genom att tvätta i en 3-5-procentig lösning av en svag organisk syra såsom oxalsyra eller vinsyra, ev tillsatt med fint pimpstenspulver. Det är till fördel om putsmedlet eller lösningen innehåller en korrosionsinhibitor en dylik fördröjer förnyad missfärgning.

Målning

Önskar man i undantagsfall måla föremål av koppar och kopparlegeringar, kan man använda färger baserade på de bindemedel som anges under klarlackering nedan. Lämplig förbehandling är t ex borstning, som ger en uppruggad yta och bra fäste för färgen. Se f ö färgfabrikantens anvisningar.

Ytskydd

Koppar och kopparlegeringar är mycket korrosionshärdiga, men deras ytor naturliga eller artificiellt framställda förändras med tiden om de lämnas oskyddade. Man kan förhindra eller fördröja förändringen genom att anbringa olika slag av ytskydd.

Inhibitorbehandling

Man uppnår ett temporärt skydd mot missfärgning om man doppar föremålen i en varm lösning av 10 g av korrosionsinhibitorn bensotriazol/l vatten (närbesläktade inhibi torer finns även). Behandlingen förekommer i vissa fall på plåt och band före leverans från halvfabrikattillverkare. Inhibitorn kan även finnas som en impregnering i omslags och mellanläggspapper. Temporärt skydd ger även en oljefilm, antingen direkt påförd eller erhållen vid sköljning i tunn oljeemulsion, som omedelbart torkats in. Vissa formvaror t ex dragen rundstång levereras med en tunn oljefilm, härrörande från dragningen.

Klarlackering

Om man vill uppnå mera varaktigt missfärgningsskydd på färdiga detaljer, bör de lackeras med någon typ av klarlack. Det är viktigt att den yta som skall lackeras är väl rengjord, liksom att lackeringen om möjligt sker omedelbart efter en föregående ytbehandling, t ex blästring och polering.
Lackerna torkar vanligen vid rumstemperatur, eller snab bare vid förhöjd temperatur. Om man vill utnyttja det se nare, är det viktigt att temperaturen ej väljs så hög att ytorna missfärgas av denna anledning. Man måste som vid all lackering noga beakta de skyddsföreskrifter som lack leverantören anger.

Förekommande lacker är:

Nitrocellulosalack (s.k. Zaponlack)

Lacken är billig och var förr mycket vanlig. Den ger ett ganska gott skydd mot missfärgning inomhus, utomhus är emellertid skyddet kortvarigt. Mörka fläckar uppkommer i anslutning till porer i lackbeläggningen.

Cellulosaacetatbutyratlack, epoxilack

Även dessa lacker används i huvudsak för inomhusändamål. Epoxilack har mycket god härdighet mot kemikalier, slag och nötning. Den är dock en tvåkomponentslack som behöver värme behandling för att härda. Båda lackerna tenderar att mörkna inomhus.

Akryllack

Lacken ger ett gott skydd mot missfärgning och är relativt motståndskraftig både mot kemikalier, slag och nötning. Den är användbar även för utomhusända mål, t ex för dörr och fönsterpartier, fasadelement, dekorativa föremål.
En speciell typ är s k INCRALAC1) (INCRA = Internatio nal Copper Research Association). Denna lack har toluen som lösningsmedel och innehåller bensotriazol som korro sionsinhibitor. Den ger missfärgningsskydd utomhus under åtminstone 3-5 år. Man påför bäst lacken genom sprutning, under lämpliga betingelser kan man även använda pensel eller doppa föremålen i lacken torknings tiden är emellertid mycket kort. Lacken är lufttorkande. Flera nya typer av akrylbaserade lacker lämpade för koppar i utomhusmiljö har kommit ut på marknaden på senare år. Det är för användning utomhus lämpligt att anbringa minst 3 skikt. För inomhusanvändning räcker vanligen 1-2 skikt. Optimal total skikttjocklek är ca 25 μm.

Polyuretanlack

Önskar man bättre nötningshärdighet än vad akryllacken ger, kan man använda polyuretanlack. Lufttorkande varianter finns, som torkar vid rumstempe ratur, men dock så långsamt att förhöjd temperatur kan vara att föredra. Optimal skikttjocklek är 5 μm. Två skikt rekommenderas. Lacken är lämplig för t ex dörrbeslag, ledstänger, sparkplåtar och varudiskar.

Silikonlack

Lacken ger bästa skyddet för detaljer som är avsedda att användas vid förhöjd temperatur och under re lativt svåra förhållanden. Lacken är ej särskilt nötnings härdig, och det kan visa sig nödvändigt att utanpå den an bringa ett skikt av en mera nötningshärdig lack.

Omlackering

Man kan avlägsna de flesta lufttorkande lacker med den i aktuell lacktyp använda lösningsmedels typen. För att förbehandlingen före omlackeringen ej skall bli för komplicerad, bör denna ske på ett så tidigt missfärgningsstadium som möjligt.

Inoljning och vaxning

Lackering och laminering används när man önskar ytor som under längre tid är underhållsfria. Om man istället är beredd att lägga ner arbete, kan man underhålla och för bättra den vackra lystern hos ytor på föremål av koppar och kopparlegeringar genom att med jämna mellanrum olja eller vaxa dem. Vanliga oljor är paraffinolja, linolja, ri cinolja och citronolja.
Lämpliga vaxer är blandningar av karnaubavax och terpen tin eller bivax och terpentin, liksom kommersiellt tillgäng liga hårdvaxer för billack.
Medlen förs lämpligen på och gnids in med trasa. Tätare intervall mellan behandlingarna ger mer attraktiva utseen den. Intervallet beror även på vilken nötning detaljerna ut sätts för. Några veckor till en gång per halvår kan vara ak tuella intervaller. Inoljning eller vaxning med intervall på något år av naturligt eller konstgjort patinerade ytor före kommer också. Man kan förbättra medlens skyddsverkan genom att blanda in en inhibitor av t ex triazoltyp.

 
Användarbetyg:  / 0
Träffar: 2855
Skriv ut

Nu är fåtöljerna från Kågéns Industrier AB klara. Efter att ha sett slitna ut och varit väldigt nedsuttna har de fått nytt liv. Stolarna har en klar funkisstil och dessutom kan man se att de är för sin tid moderna på fjädringen som inte är spiralfjädrar. Allt skall rivas ut, armstöd och ben skall slipas och lackas. Ny stoppning samt nytt tyg monteras igen. När tyget kom av visade det sig att fåtöljerna tillverkats av Kågéns Industrier AB i Tranås. 

phoca thumb l Fotolj Tapetsering Omkladning 005

 

Jag valde att köpa högkvalitativt tyg i ull från Ludwig Svensson AB designat av Johanna Nädele Ljungkvist och heter Retro. Det har en ton av Carl Malmsten över sig och passade väldigt bra till fåtöljerna. Kvalitet och slitstyrkan mäts i Martindale och Retro har ett värde Martindale på 50 000 varv!

Historien om Kågéns Industrier AB börjar 1885 när K G Andersson i Tranås tillverkar sin första pinnstol och sedan utvecklar företaget vid Tranås Norra Stolfabrik och Tranås Möbelfabriks AB. Det gick vidare med att K .G. Anderson grundade 1907 AB Möbelindustrikompaniet vilket senare blev Kågéns Industrier AB. Numer heter företaget EFG (European Furniture Group). Kontorsinredning är huvudsysselsättningen.

phoca thumb l Fatolj Tapetsering Omkladning 0060

 

Så här kan man läsa i ”minnseboken” ”Möbler i tre generationer” som gavs ut 1967 när man helt bytte inriktning mot kontorslandskap och sedermera blev EFG.

”Livet hade tidigt gett K. G. Anderson respekt för yrkeskunnigheten. Under sina läroår hade han mött mästare, som byggt sin framgång på att äga den rätta känslan för trä, som förstått att värdera virke och med praktisk blick kunnat lägga upp arbetet så att mesta tänkbara utvanns av gjorda inköp. Inför utvidgning av rörelsen inte bara till omfattningen utan också till nya arbetsfält framstod det för "K. G." som naturligt att bilda det tilltänkta bolaget gemensamt med yrkesmän, som sedan länge dokumenterat sin fackkunskap och som därtill kunde väntas stå i samma situation som han själv, dvs. Inför tvånget att utöka sina resp. rörelser. Otrolig är det vil inte, att han härvidlag vägleddes av de goda erfarenheter, han sett vunna inom Måleribolaget med dess fyra målarmästare i ledningen. Tillsammans med snickarmästarna C. P. Johansson, J. A. Pettersson och K. J. Sandberg, alla i Tranås, inbjöd alltså K. G. Anderson 1897 till teckning av aktier på nominellt 500 kronor per styck i Tranås möbelfabriksaktiebolag. Själv tecknade han 46 aktier, hans fader Johan Andersson och brodern Aug. Holmström tillsammans 6 aktier. Därnäst blev C. P. Johansson och Carl Johansson, Liljeholmen, med 20 och J. A. Pettersson med 15 aktier största aktieägarna. Av ett aktiekapital på totalt 65 000 kronor, fördelat på 20­talet tecknare, svarade sålunda ”K. G." och hans närmaste för brorslotten eller 26 000 kronor. Det nya bolaget som startade sin verksamhet redan 1897, innan bolagsordningen var officiellt fastställd, Övertog av"K. G." Tranås norra stolfabrik; den gamla fastigheten ersattes med en trevåningsbyggnad, utrustad med bl. a. en sådan nyhet som värmeledning. Dessutom omfattade anläggningen tokar och två mindre verkstadsbyggnader. En notisförfattare i Tranås Tidning, som våren 1898 gjorde en rundvandring genom komplexet, var fylld av idel lovord för den nya arbetsplatsen, som gav sysselsättning för inte mindre än 140 man.”

Se fler bilder i galleriet...

Boken kommer givetvis att följa med stolarna i framtiden.

Idag kan man ju inte köpa dessa möbler längre i butik utan dessa är unika. Det finns dock flera andra butiker på nätet där du kan köpa möbler och andra inredningsdetaljer. RoyalDesign.se är Sveriges största sajt med design och heminredning för ditt hem och kontor. Njut av mer än 15 000 designprodukter från Skandinaviens och Europas främsta varumärken i alla prislägen. RoyalDesign.se har allt ifrån de senaste Pappelina-mattorna, designklassiker från Normann Copenhagen, och tjusiga vinglas från Orrefors till de nya silverbesticken av Prins Carl Philip.

 
Användarbetyg:  / 0
Träffar: 3210
Skriv ut

En tvåarmad tennljusstake från Svenskt tenn hade gått sönder. Inte helt ovanligt att ljushållaren trillar av. Detta sker oftast när man försöker sätta dit ett stearinljus på fel sätt. Man skall alltid hålla i den ljuskopp/hållare som man samtidigt sätter dit ljuset i. Gör man det kan man inte med våld pressa ner ljuset och riskera att skada hållarna

 

Tennljusstake tvaarmad 002

 

Svenskt Tenn är ett svenskt designföretag som i starten endast tillverkade föremål i tenn. Svenskt tenn grundades 1924 av Nils Fougstedt av Estrid Ericson. Svenskt Tenn utökade sortimentet till att även omfatta en inredningsavdelning. 1934 knöts den österrikiske arkitekten och formgivaren Josef Frank till firman. Möbler, belysning, textil och framför allt ljusstakar är förknippat med företaget Svensk Tenn. Svenskt Tenn har sin butik på Strandvägen 5 i Stockholm. Svenskt Tenn finns också på webben med en webshop.

 

phoca thumb l Tennljusstake tvaarmad 010

 

Mer bilder i Galleriet..

 
Användarbetyg:  / 0
Träffar: 2924
Skriv ut

Sköta om smycken

Smycken består oftast av metall av något slag. Metaller är känsliga för olika föroreningar och kan lätt bli missfärgade. Här följer en text citerad från en utmärkt bok som beskriver hur man skall vårda sina smycken.

 

Smyckevård

Man bör handskas aktsamt med smycken och framför allt inte bära dem dag och natt. Det kan knappast vara nödvändigt att bära t.ex. Ett vackert halsband även under sömnen eller en värdefull ring, när man under toalettbestyren handskas med tvålar och kanske härefter med någon kräm. Den transparenta ädelstenen förlorar sin vackra lyster genom de fettavlagringar som bildas under den och i fattningen.

Smycketvätt

Genom att tvätta smyckena emellanåt, kan man bibehålla deras fräschör. Tvättvattnet tillreds av ungefär 10 delar vatten och 1 del ammoniak samt något syntetiskt tvättmedel. Vattnet bör inte vara varmare än att man kan hålla händerna i det.

För att komma åt under stenar, fattningar och andra smutsgömmor kan man använda en liten lagom mjuk nagelborste eller en tandborste. Efter tvätten skö1js smycket i ljumt vatten. Blås bort kvarliggande vatten och torka smycket torrt på en mjuk trasa som inte luddar av sig.

Även glasögon, om man får räkna dem till smycken, kan tvättas på samma sätt.

Om smycket har bottnad fattning så att stenarna inte är synliga från baksidan, bör man inte lägga ner det i tvättvattnet. Som regel är fattningen tät, men någon gång kan det förekomma att fukt tränger in under en sten och förorsakar missfärgning på folien under denna, vilket i sin tur minskar stenens lyster. I sådana fall nöjer man sig med att tvätta smycket med en borste, som doppats i tvättvattnet, samt skö1ja och torka noga.

Similismycken med t.ex. strass bör inte våtrengöras. Däremot kan man borsta dem rena med en pasta av pulvriserad krita, som rörts ut med litet vatten.

Smycken som används dagligen bör lämnas in till guldsmeden för översyn minst en gång om året. Detta gäller först och främst dyrbara stenbesatta smycken.

Silversmycken skall putsas

Allt silver mörkfärgas (an1öper) med tiden, och man bör därför putsa inte endast bestick utan även smycken av silver regelbundet för att bibehålla metallens lyster och ljusa färg. Om silver får ligga länge, är det betydligt svårare att avlägsna den mörka anlöpningen.

I luften är det främst svavelföroreningarna som orsakar anlöpning. En del ämnen och föremål innehåller också svavel och hit hör gummi som är särskilt besvärligt. Det händer att silversmycken svärtar huden vilket kan bero på överskott av svavel kroppen. Hudens transpiration kan innehålla svavelväte och även matsmä1tningsrubbningar kan förorsaka att smyckena plötsligt svärtar. Tvålar, krämer m.m. kan också förorsaka att silver färgar huden.

Vid lätt anlöpning kan smycken av silver g1änsas upp med polerduk av den typ, som används i guldsmedsaffärer. När en kraftigare an1öpning har bildats, måste man använda ett silverputsmedel, av vilka det finns mänga bra typer, såväl flytande som form av pasta, eller vadd."

 

Källa "Gör vackra ting av koppar, silveroch emalj. Av Jan och Ove Sjöberg. ISBN 91-534-0207-3"

 
Annons

Möbler från Svenssons i Lammhult

Annons

Design och inredning från Lagerhaus

Galleri reparera

Mer intressant om reparera och byggnadsvård

Reparerat kakfat
Lagat kakfat i porslin och mässing. Detta kakfat hade gått sönder i mässingsf&a
2693
0
Funkisfåtölj
Funkis har man ju växt upp med och här ser du en stol från 1950-talet som jag bö
2639
2
Gammalt smidesräcke repareras
Gammalt smidesräcke kan du med fördel reparera, renovera eller komplettera. Ett smidesräck
4761
3
Reparera lampa i mässing
Genom åren har det till och från kommit eller ringt kunder som vill reparera något. Det handla
8973
2